Vi planerar valpar nu våren 2017 efter sunda och trevliga föräldrar. 

Vi deltar i SKKs Ögonprojekt och Ögonhälsoprogram. 

Välkomna att höra av er för mer information! anna.thorsj@telia.com